Orkide Zeytin Dalından

Gıda Güvenliği Politikamız

Gıda Güvenliği Politikamız

Uluslararası standartlara uygun kaliteli yemeklik yağları, ülkemiz ve dünya tüketicilerine sunmak, gıda güvenliği ve kalite politikamızın çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımızda, ülkemizde geçerli olan ve genel kabul gören başta Türk Gıda Kodeksi olmak üzere, sektör ile ilgili kanun ve yönetmelikler, insan sağlığı ile ilgili kurallar, hijyen, iş ve işçi güvenliği ve çevre koruma ile ilgili kurallara uyar, kanun ve yönetmelikleri sürekli gözden geçirerek uygunluğunu sağlarız. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini taahhüt etmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ilkelerimizin başında gelmektedir.

1979 yılından bugüne “sağlıkla, güvenle” sofralarınızdayız.
“Sağlıklı bir hayat” için tutkuyla, ülkemiz için de gururla üretiyoruz.